سرفصل دوره MCSE2012


70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012

•    Install and Configure Windows Server 2012.
•    Describe AD DS infrastructure, and install and configure domain controllers.
•    Manage AD DS objects.
•    Automate AD DS administration.
•    Describe Internet Protocol Version 4 (IPv4) addressing.
•    Describe installing and configuring Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), in addition to managing a DHCP database.
•    Describe name resolution for Windows operating system clients and Windows Server servers.
•    Describe implementing IPv6 addressing.
•    Describe implementing storage configuration options for Windows Server 2012.
•    Enable and configure file and print services in Windows Server 2012.
•    Describe implementing Group Policy.
•    Increase security in a Windows Server 2012 infrastructure by using Group Policy Objects, AppLocker, and Windows Firewall.
•    Describe Microsoft Virtualization technologies, including Hyper-V.در این دوره دانشجویان با نصب و راه اندازی سرور 2012  و محیط آن آشنا می شوند. همچنین نصب Active Directory و مباحث پایه ای آن در این دوره بررسی می گردد. مواردی چون IPv4 , IPv6 , DHCP , DNS , Hyper-V , Storage , Group Policy از جمله مباحث این دوره می باشد که بصورت Basic آموزش داده می شود. طراحی و راه اندازی حرفه ای این موارد در دوره های بعدی MCSE 2012 Server Infrastructure مورد بررسی قرار می گیرد.

70-411: Administering Windows Server 2012

•    Implement a Group Policy infrastructure.
•    Manage user desktops with Group Policy.
•    Manage user and service accounts.
•    Maintain Active Directory Domain Services (AD DS).
•    Configure and troubleshoot Domain Name System (DNS).
•    Configure and troubleshoot Remote Access.
•    Install, configure, and troubleshoot the Network Policy Server (NPS) role.
•    Implement Network Access Protection (NAP).
•    Optimize file services.
•    Configure encryption and advanced auditing.
•    Deploy and maintain server images.
•    Implement Update Management.
•    Monitor Windows Server 2012.در این دوره مدیریت کاربران و کامپیوترها در سرویس Active Directory و همچنین راه اندازی VPN , Direct Access , NPS , WSUS , GPO , File Service به دانشجویان آموزش داده می شود.
در واقع دانشجویان پس از گذراندن این دوره توانایی راه اندازی و مدیریت شبکه های مبتنی بر مایکروسافت (در سطوح اولیه)  را خواهند داشت.


70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

•    Implement advanced network services.
•    Implement advanced file services.
•    Implement Dynamic Access Control.
•    Implement network load balancing (NLB).
•    Implement failover clustering.
•    Implement failover clustering with Hyper-V.
•    Implement disaster recovery.
•    Implement distributed Active Directory Domain Services (AD DS) deployments.
•    Implement AD DS sites and replication.
•    Implement Active Directory Certification Services (AD CS).
•    Implement Active Directory Rights Management Services (AD RMS).
•    Implement Active Directory Federation Services (AD FS).این دوره دانشجویان را با مباحث مدیریت بحران آشنا می سازد. نکاتی که در این دوره آموزش داده می شود شامل Load Balancing , Clustering , Right Management Service , Federation , Dynamic Access Control , Certification Service می باشد.
در این دوره افراد در سطح Enterprise با اجزای شبکه های مبتنی بر مایکروسافت آشنا می شوند و توانایی راه اندازی آنها را پس از گذراندن این دوره خواهند داشت.

70-413: Designing and Implementing a Server Infrastructure

•    Implement server upgrade and migration.
•    Design an automated server installation strategy.
•    Plan and implement a server deployment infrastructure.
•    Plan and implement file and storage services.
•    Design and implement a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) solution.
•    Design a name resolution solution strategy.
•    Design and manage an IP address management solution.
•    Design a VPN solution.
•    Design a Direct Access solution.
•    Implement a scalable remote access solution.
•    Design a network protection solution.
•    Implement a network protection solution.
•    Design a forest and domain infrastructure.
•    Implement a forest and domain infrastructure.
•    Design a Group Policy strategy.
•    Design an Active Directory permission model.
•    Design an Active Directory sites topology.
•    Design a domain controller strategy.
•    Design and implement a branch office infrastructure.


در این دوره افراد با طراحی و راه اندازی سرویس های Deployment و نصب اتوماتیک ویندوز آشنا می شوند. طراحی و راه اندازی سرویس های دسترسی از راه دور مانند VPN  و Direct Access همچنین طراحی و راه اندازی مباحث Advance در Active Directory و راه اندازی شبکه های شعبه ها و ارتباط آنها با شعبه مرکزی از دیگر مباحث مطرح شده در این دوره می باشد.
در واقع این دوره دانشجویان را قادر می سازد تا بتوانند طراحی شبکه های مبتنی بر مایکروسافت را انجام بدهند.

 

70-414: Implementing an Advanced Server Infrastructure

•    Plan and implement server virtualization strategy.
•    Plan and implement networks and storage for virtualization.
•    Plan and deploy virtual machines.
•    Manage a virtual machine deployment.
•    Plan and implement a server monitoring strategy.
•    Plan and implement high availability for file services and applications.
•    Plan and implement a highly available infrastructure using failover clustering.
•    Plan and implement a server updates infrastructure.
•    Plan and implement a business continuity strategy.
•    Plan and implement a public key infrastructure (PKI).
•    Plan and implement an identity federation infrastructure.
•    Plan and Implement an information rights management infrastructure.این دوره افراد را قادر می سازد تا امکان سنجی و طراحی و راه اندازی شبکه های بزرگ مبتنی بر مایکروسافت را انجام دهند.
دانشجویان در این دوره با سرویس های مجازی سازی و Clustering و PKI و Monitoring  و مدیریت Update و ADRMS و ADFS بصورت حرفه ای و با دیدگاه Enterprise Solution آشنا می شوند.
در واقع در این دوره برخی مباحث دوره های گذشته تکمیل می گردد تا دانشجویان توانایی راه اندازی شبکه های بزرگ و در سطح Enterprise را داشته باشند.آیا این مطلب به شما کمک کرد؟

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها

پرینت این مقاله پرینت این مقالهدوره های کامپتیا

دوره +Network
دوره +Security

دوره های مایکروسافت

دوره MCSE 2016
دوره Exchange 2016

دوره های سیسکو

دوره CCNA
دوره CCNP
دوره های لینوکس

دوره LPIC-1
دوره LPIC-2
دوره های مجازی سازی

دوره VCP-DCV-Datacenter
دوره VDI-Horizon-View
 تماس با راهین سیستم
راهین سیستم در کتاب اول
راهین سیستم در فیس بوک
آدرس موسسه راهین سیستم

شماره حساب ها - تماس با ما

طراحی و پشتیبانی: راهین سیستم

© - کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه راهین سیستم می باشد